Reklama

baner
baner
baner

Usługi

Zwrot podatku VAT z UE w 14 dni

Świadczymy usługę zaliczkowego zwrotu podatku VAT zapłaconego przy zakupie oleju napędowego oraz przejazdów autostradowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej oprócz Węgier, Włoch i Bułgarii.

Usługę zaliczkowego zwrotu podatku VAT charakteryzuje:

· Atrakcyjna opłata prowizyjna – stawka prowizji jest mniejsza, niż w przypadku korzystania z możliwości zwrotu podatku VAT oferowanego przez firmy będące operatorami kart paliwowych,

· Niska stawka minimalnej opłaty prowizyjnej - zaliczkowy zwrot podatku VAT opłaca się nawet przy mniejszych kwotach zwrotu podatku VAT,

· Gwarantowana wypłata wartości podatku VAT w ciągu 14 dni roboczych od złożenia kompletu dokumentów dotyczących zwrotu podatku VAT,

· Pomoc w kwestiach spornych

· Możliwość zaliczkowego zwrotu podatku VAT z paragonów (tylko w wybranych krajach) 

Zasada działania zaliczkowego zwrotu podatku VAT w przypadku faktur:

W terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia ZMPD faktury/faktur wraz ze zleceniem usługi zaliczkowego zwrotu podatku VAT oraz kompletu dokumentów dodatkowych (pełnomocnictwa – tylko przy składaniu wniosku z danego kraju po raz pierwszy), ZMPD dokonuje wypłaty na rzecz Zlecającego zaliczki w wysokości 80 % kwoty zwrotu VAT objętej trybem zaliczkowego zwrotu podatku VAT (bez czekania na koniec kwartału czy roku kalendarzowego).

Dodatkowe 20 % kwoty VAT-u (pomniejszone o prowizję ZMPD) otrzymacie Państwo w momencie zaakceptowania i przelania pieniędzy za wniosek dotyczący zwrotu VAT (zawierający wcześniej faktury zrealizowane w trybie zaliczkowego zwrotu podatku VAT) przez zagraniczny US.

W przypadku złożenia faktury/faktur po raz pierwszy w danym okresie (kwartał, rok) - minimalna kwota podatku VAT na fakturze/fakturach musi wynosić co najmniej  50 euro.

Zasada działania zaliczkowego zwrotu podatku VAT  w przypadku paragonów (dotyczy tylko Austrii, Francji, Niemiec, Holandii):

W terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia ZMPD paragonów (z których będzie możliwe złożenie wniosku o zwrot podatku VAT tj. w jednym kraju będzie co najmniej 400 euro do zwrotu w przypadku wniosku kwartalnego lub 50 euro w przypadku wniosku rocznego) wraz ze zleceniem usługi zaliczkowego zwrotu podatku VAT  oraz kompletu dokumentów dodatkowych (pełnomocnictwa – tylko przy składaniu wniosku z danego kraju po raz pierwszy), ZMPD dokonuje wypłaty na rzecz Zlecającego zaliczki w wysokości 60 % kwoty zwrotu VAT objętej trybem zaliczkowego zwrotu podatku VAT.

Pozostałą część kwoty VAT-u  (pomniejszone o prowizję ZMPD) otrzymacie Państwo w momencie zaakceptowania i przelania pieniędzy za wniosek dotyczący zwrotu VAT (zawierający wcześniej paragony zrealizowane w trybie zaliczkowego zwrotu podatku VAT) przez zagraniczny US.

Sekcja Serwisowa ZMPD również świadczy usługę zwrotu podatku VAT w trybie zwykłym (dotyczy wszystkich krajów UE oraz Szwajcarii i Norwegii). 

  • prowizja 5% w przypadku faktur VAT ; 10 % w przypadku paragonów,
  • czas oczekiwania na akceptację wniosku o zwrot VAT w granicach 2-5 miesięcy (w zależności od kraju z którego zwracany jest podatek VAT) 

Minima do złożenia wniosku:

 

  • 400 EUR (lub równowartość w walucie danego kraju) przy wniosku kwartalnym,
  • 50 EUR (lub równowartość w walucie danego kraju) przy wniosku rocznym.

Aby skorzystać z naszej usługi należy przesłać na adres zwrotvat@zmpd.pl :

-kopię dowodu osobistego z podpisem i zdjęciem upoważnionej osoby do reprezentowania firmy. 

-kopię dokumentów rejestrowych firmy (NIP, REGON, KRS/REGON).

-informację z jakich krajów i na podstawie jakich dokumentów (faktury/paragony) chce się ubiegać się o zwrot podatku VAT.


Paragony są akceptowane w celu zwrotu VAT w następujących krajach:


Austria – paragony za paliwo są akceptowane, paragony za opłaty drogowe jeżeli mają nadrukowane dane firmy (firma jest zarejestrowana w systemie w Austrii) są przyjmowane bez ograniczeń.

Niemcy - paragony są akceptowane do kwoty 150 € brutto (paliwo), paragony za opłaty drogowe są nie opodatkowane VAT-em

zawierającego daną transakcje.

Francja  - wszystkie paragony są akceptowane.

Holandia - wszystkie paragony są akceptowane.

Luksemburg - paragony są akceptowane do kwoty 100 € brutto (paliwo)

Rumunia- akceptowane są tylko paragony za paliwo pod warunkiem, że na paragonie znajduje się nazwa firmy (kupującego) oraz numer rejestracyjny samochodu, którego tankowanie dotyczy.  

Czechy – paragony za paliwo są akceptowane, paragony za autostrady są nie opodatkowane.

Słowacja – paragony za autostrady w formie wydruków A4 z danymi firmy są akceptowane (traktujemy je jako faktury), paragony za paliwo są akceptowane.

Słowenia – paragony muszą posiadać nadrukowane dane firmy dokonującej przejazdu autostradowego lub zakupu paliwa  

Węgry – paragony z napisem SZAMLA i nadrukowanymi danymi klienta są akceptowane.


Nasza prowizja wynosi 5% (w trybie zwykłym) w oparciu o kwotę zwróconego podatku VAT, jednak nie mniej niż 50 € za wniosek lub 10 % (w trybie zaliczkowego zwrotu podatku VAT, dotyczy faktur)15 % (w trybie zaliczkowego zwrotu podatku VAT, dotyczy paragonów) jednak nie mniej niż 50 €. 


UWAGA: do ww. wymienionych stawek prowizji doliczany jest podatek VAT.


UWAGA: paragony z nadrukowanymi danymi klienta traktujemy jako faktury VAT.


Oferujemy również zwrot podatku akcyzowego z: Słowenii, Belgii i Francji.